12 augustus 2022

Aldlânstate in het nieuws

In Aldlânstate in Leeuwarden wonen zo’n 20 ouderen samen met meer dan 190 CareX-bewoners. Hoe is het voor zowel de ouderen als de tijdelijke bewoners om samen onder één dak te worden? Onderstaand artikel daarover verscheen vorige week in de Leeuwarder Courant.

Klik op de foto om het gehele artikel te kunnen lezen.