Ik heb, of beheer een pand

Ik heb of beheer een object dat (tijdelijk) leegstaat, of binnenkort leeg dreigt te komen; met alle risico’s daarvan, onder meer voor uitstraling en waarde van het vastgoed. CareX biedt mij de kans om leegstand te voorkomen. Zonder winstoogmerk, met overduidelijke maatschappelijke meerwaarde. Het middel: volkshuisvesting in brede zin. Goed en betaalbaar onderdak voor wonen of werken, door betrouwbare personen, bedrijven of start-ups met weinig inkomsten.

CareX spreekt zelf van zorgvuldig geselecteerde ‘residenten’, die ze – eenmaal ondergebracht – blijft helpen en begeleiden. Objecten vakkundig beheren; betrokken huisvesterschap; op flexibele manier de acute woningnood substantieel verkleinen – dit samen is al meer dan 30 jaar ons vak.

Kostenneutraal, deskundig, milieubewust

CareX heeft geen winstoogmerk; onze inzet kost u niets. Uw pand of terrein wordt er niet slechter van, maar beter en meer aantrekkelijk. Het object behoudt of krijgt de levendige en correcte uitstraling die het aantrekkelijk maakt voor toekomstige gebruikers.

Dat CareX er tijdelijk zorg voor draagt, valt niemand op. Geen CareX-posters op de ramen. Zo kan het object ten volle ‘normaal’ functioneren, met een positief effect op de leefbaarheid in de buurt en in een gezonde relatie met de natuurlijke leefomgeving. CareX heeft naast een technische dienst ook de ecologische kennis in huis voor verantwoord groenonderhoud. Bovendien zijn we specialist in het ontwikkelen en beheren van creatieve broedplaatsen.

Uw pand in beheer

Interesse om uw pand bij CareX in beheer te geven?

Stuur een mail

Kostenvrij uw pand in beheer

De benodigde inkomsten om tijdelijke bewoning voor onze opdrachtgevers kostenvrij mogelijk te maken, genereert CareX rechtstreeks uit het tijdelijke gebruik. Dit gebeurt in de vorm van tijdelijke huur of een bruikleenovereenkomst met onkostenvergoeding. Bij het beheren van grotere gebouwen zien we er nauwlettend op toe dat de gebruikers zuinig omgaan met energie. Het kostenverschil tussen het droogstoken van leegstand en het volledig gebruik als woonruimte of werkruimte compenseert CareX in langdurige situaties volledig. Duurt een situatie jarenlang, dan kan CareX de energiekosten meestal volledig overnemen, en in sommige gevallen zelfs het hele onderhoud.

Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers van CareX dragen in de meeste gevallen zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid. Overheden en overheidsdiensten, zorginstellingen, onderwijs, woningcorporaties en terreinbeheerders; maar ook particulieren. Opdrachtgevers krijgen een vast, gratis abonnement op onze dienstverlening. Er zijn gebouwencomplexen die CareX al 25 jaar onafgebroken beheert: zo goed bevalt het over en weer.

De lokale samenleving

Ons motto is: de leegstand voorbij! Bij CareX maken we op originele manier een einde aan een aanzienlijke hoeveelheid woonurgentie. Dankzij ons brede netwerk met vaste partners kunnen we urgent woningzoekenden vaak heel snel helpen. Onze ‘residenten’  maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om door te stromen binnen CareX.  Dat zijn trouwe klanten. We spelen flexibel in op lokale initiatieven en ontwikkelingen. Met veel betaalbare en geschikte werkruimte voorkomt CareX  dat creatieven of kansrijke start-ups noodgedwongen naar elders trekken. We spelen als CareX op allerlei manieren een betekenisvolle rol binnen de lokale huisvestingsstructuur en economie.

Wijkvernieuwing door woningcorporaties

Wijkvernieuwingstrajecten zijn erg intensief. Voor een gemeente, voor de woningcorporatie met plannen, voor de uitvoerende aannemers, zeker ook voor de wijkbewoners die tijdelijk hun vertrouwde adres moeten verlaten. Alles in goede banen leiden is dan een hele opgave.

CareX is in dit soort situaties al vele jaren de betrouwbare partner voor woningcorporaties in het beheer van tijdelijk beschikbare woningen, met tijdelijke bewoners die passen in de buurt; die daar actief deel van uitmaken. Die buurt wordt daar leuker en beter van!

CareX Groningen

Contact met onze vestiging in Groningen.

Carex Groningen

CareX Fryslân

Meer over onze vestiging in Friesland.

Carex Fryslan

CareX Overijssel

Meer over onze vestiging in Overijssel.

CareX Overijssel