De Biotoop

Wat we nu kennen als de Biotoop was in vroeger tijden het Biologisch Centrum. Het complex -33.000 m2 op 8 hectare- ontstond in eerste aanzet begin jaren ’50, en kreeg haar huidige omvang rond 1970. De bouw vond plaats met oog voor zowel gebruiksfuncties als de natuur, passend bij de toenmalige bestemming.

In vier woonvleugels leven bewoners van verschillende generaties in allerlei groepsvormen bij elkaar. Er wordt veel met elkaar gedeeld, zowel kennis en kunde als spullen.

Kunstenaars, ontwerpers, muzikanten, architecten, web-ontwikkelaars, meubelmakers, houtbewerkers – in de Biotoop opereren disciplines en ambachten rakelings langs elkaar. Er ontstaan onverwachte raakvlakken en innovatieve samenwerkingen. Vrijwel elk project is mogelijk.
Behalve woon- en werkplaatsen biedt de Biotoop ook plaats aan een zelfoogsttuin, een zalencentrum en film-, theater- en muziekvoorstellingen.

Dit maakt de Biotoop tot een inspirerende plek waar continu maatschappelijke, culturele en economische waarde gecreëerd wordt. De Biotoop wordt met recht een creatieve broedplaats genoemd: één van de grootste in en rond Nederland.