19 oktober 2023

Samen is leuker!

Woonzorg Nederland, een aanbieder van seniorenwoningen, en CareX slaan de handen ineen in Steenwijk. In deze wijk heeft een complexe woonpuzzel, dankzij een paar hele actieve bewoners geleid tot het ontstaan van gezellige buurtactiviteiten.

Woonzorg is momenteel druk bezig met het vernieuwen van hun aanbod aan woningen in Steenwijk, specifiek op de locatie Zonnekamp. Dit houdt in dat de huidige bewoners, straat voor straat en in fasen, soms via een tijdelijke woning, verhuizen naar nieuwe woningen. 
CareX, in opdracht van Woonzorg Nederland, zorgt ervoor dat de leegstaande woningen tijdelijk worden benut. De huidige bewoners en de nieuwkomers hebben de deuren voor elkaar geopend en dat blijkt verrassend gezellig.

In een gesprek met Loes en Hisko van de Bewonerscommissie en Harmen, medewerker van Sociaal werk de Kop en Leendert, één van de tijdelijke bewoners via CareX, wordt al snel duidelijk dat de bewoners uitstekend met elkaar kunnen opschieten. Het begon met een paar bewoners die sociaal actief zijn in de wijk, maar al snel werden alle nieuwkomers betrokken bij de wijkactiviteiten. Zo zorgen alle betrokken partners en de bewoners er voor, dat ondanks de vele mutaties, de leefbaarheid in de wijk in stand blijft.

“Toen wij in samenwerking met Sociaal werk de Kop een spelletjes ochtend organiseerden, zeiden wij direct laten wij hier ook de nieuwe CareX bewoners voor uitnodigingen’’.

Aldus Loes van de Bewonerscommissie

Een actieve gemeenschap

Senioren of niet, in Steenwijk is stilzitten geen optie. In Zonnekamp en in de omliggende wijken worden tal van activiteiten georganiseerd, van de traditionele favorieten zoals bingo tot nieuwe bezigheden zoals stoelhonkbal, stoepranden en geheugenspellen die lichaamsbeweging en mentale uitdaging combineren. Het beste van alles?… Iedereen is welkom!

In augustus organiseerden ze een buurtevenement, onder leiding van Sociaal Werk De Kop, met koffie, thee, iets lekkers en vooral spelletjes. Meer dan 30 buurtbewoners, waaronder zo’n tien CareX-bewoners, genoten van een gezellige middag waarbij er waardevolle verbindingen zijn gelegd in de buurt.

Deze kennismaking heeft veel in beweging gezet. De nieuwe buren helpen elkaar met verschillende bezigheden. Ze staan klaar voor elkaar als iemand ziek is, en zelfs bij alledaagse taken zoals boodschappen doen, is er altijd een behulpzame buur. Het is overduidelijk dat dit een gezellige buurt is geworden, en de “integratie”, zoals de bewoners het noemen, een succes is.

Op zoek naar de juiste match

Dit benadrukt eens te meer het belang van de juiste match. CareX helpt woningzoekenden die in de huidige woonmarkt veelal tussen wal en schip vallen. Hierbij wordt niet gekeken naar leeftijd, afkomst of beroep. Er wordt wel gezocht naar de juiste combinatie, de persoonlijkheid van bewoners speelt immers een belangrijke rol voor het vinden van aansluiting in een gebouw of een wijk. Hoewel dit natuurlijk geen garantie is voor succes, blijkt dat het vaker wel dan niet leidt tot waardevolle sociale interacties.