Wij zijn CareX

CareX, een naam met een verhaal! Carex is in de plantkunde een bonte familie van grasachtigen, in het Nederlands ‘zegge’ genaamd. Binnen die familie doet elke soort het alleen goed op een heel andere locatie dan de andere. Vochtigheidsgraad, zuurgraad en de mate van voedselrijkheid bepalen welke soort waar groeit.

Je kunt onze naam natuurlijk ook lezen als ‘Care’ voor situatie X. De zegge die in de grote letter X verwerkt zit -onze naam is ons logo – wordt ook wel betiteld als ‘de laatste strohalm’.

CareX beheert sterk van elkaar verschillende gebouwen, en probeert mensen precies dáár te plaatsen waar zij gelukkig worden.

Visie

In een dichtbebouwd land als Nederland is de hoeveelheid tijdelijke ruimte groot genoeg om de vraag naar betaalbaar tijdelijk onderdak goed te kunnen bedienen. Daarvoor bestaat sinds 1991 CareX, het betrouwbare en niet-commerciële alternatief voor leegstand en leegstandbeheer.

Elk pand kan terechtkomen in een overgangssituatie tussen de vorige en de volgende vaste invulling. Zo ontstaat tijdelijk beschikbare ruimte, waar de pandeigenaar tijdelijk niets aan verdient. Die ruimte acht CareX bij uitstek geschikt om op professionele basis te koppelen aan de vraag in de samenleving naar (zeer) betaalbaar onderdak. Die vraag is altijd enorm, en in veel gevallen urgent bovendien.

CareX vindt dat tijdelijke ruimte benut behoort te worden voor volkshuisvesting van mensen, bedrijven en organisaties die dat nodig hebben. Elke tijdelijke situatie is bruikbaar, of bruikbaar te maken. Een hoop urgentie wordt zo uit de samenleving gehaald. Een veilig en gezond leefklimaat ontstaat zo in buurt en stad, dorp en platteland, met plek voor starters, gezinnen, kunst en cultuur.

Missie

CareX is vakspecialist in tijdelijke huisvesting en gebouwenbeheer. Van flatgebouw tot boerderij, van zorg of onderwijscomplex tot renovatiebuurt, van krot tot kasteel – CareX vindt er passende tijdelijke gebruikers voor. Het pand, de straat, de buurt fleurt er van op.

Van meet af aan ontwikkelt en beheert CareX creatieve broedplaatsen die in goede verbinding staan met de omringende buurt. Grote terreinen met hoge natuurwaarden beheert CareX vakkundig. Waar de kans zich voordoet neemt CareX graag voortouw in experimentele projecten, zoals de combinatie van statushouders met studenten, of het omtoveren van een gevangenis tot evenementencentrum.

Het ideaal van CareX? Alle ruimte in Nederland die voor tenminste vier maanden beschikbaar komt nuttig invullen; op zo’n manier dat mensen, bedrijven en organisaties echt geholpen zijn en de pandeigenaar trots en tevreden is.

Carex Fryslân

Meer informatie over onze locatie in Fryslân?

Lees meer

CareX Groningen

Meer informatie over onze locatie in Groningen?

Lees meer

CareX Overijssel

Meer informatie over onze locatie in Overijssel?

Lees meer

CareX, sinds 1991

CareX is voortgekomen uit de Groninger woongroep ‘Bonobo’, en begon in 1991 als Stichting Bonobo. Genoemd naar Pan paniscus, de intelligente en über-sociale mensaap die door het Congolese woud trekt, en zich elke avond een nieuw nest bouwt in een andere boom. Eten, slapen en vrijen zijn de voornaamste bonobo-bezigheden. Eventuele geschillen worden in der minne geschikt – en dan zeggen we het heel keurig.

Op het voorblad van CareX contracten stond nog lange tijd de ‘Bonobo-verklaring’ waarin deze ontstaansgeschiedenis gememoreerd werd; gevolgd door de tekst: ‘CareX-bruikleners trekken van het ene naar het andere tijdelijk beschikbare pand, ook vaak groepsgewijs. CareX voorkomt leegstand door haar bruiklener ‘als bonobo’s’ onder dak te houden op wisselende locaties, zo lang dat over en weer bevalt.’