Wij zijn CareX

CareX, een naam met een verhaal! Carex is in de plantkunde een bonte familie van grasachtigen, in het Nederlands ‘zegge’ genaamd. Binnen die familie doet elke soort het goed op een heel andere locatie dan alle andere Carex-soorten. Omgevingsfactoren als vochtigheidsgraad, zuurgraad, de mate van voedselrijkheid, en of de plek zonnig is of schaduwrijk bepalen waar welke zegge precies groeit.

CareX beheert sterk van elkaar verschillende gebouwen en terreinen, en probeert mensen precies dáár te plaatsen waar zij gelukkig worden en leven kunnen zoals zij dat graag willen.

Je kunt onze naam ook lezen als ‘Care’ voor ‘situatie X’. De zegge-bloeistengel in de grote letter X van onze bedrijfsnaam -de naam is ons logo – wordt ook wel betiteld als ‘de laatste strohalm’.

Visie

Het ideaal van CareX? Alle ruimte in Nederland die voor tenminste vier maanden beschikbaar komt nuttig invullen; op zo’n manier dat mensen, bedrijven en organisaties echt geholpen zijn en alle pandeigenaren trots en tevreden zijn. CareX wil de logische partner zijn van vastgoed-eigenaren die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Als vast onderdeel van de lokale huisvestingsstructuur voegt CareX waarde toe aan de samenleving: sociaal, cultureel en economisch.

Dit doen we onder het motto: De leegstand voorbij!

 

Onze missie

Verdeeld over zeven speerpunten:

CareX lost leegstand op middels volkshuisvesting

In een dichtbebouwd land als Nederland is de hoeveelheid tijdelijke ruimte groot genoeg om de vraag naar betaalbaar tijdelijk onderdak goed te kunnen bedienen. Daarvoor bestaat sinds 1991 CareX, het betrouwbare en niet-commerciële alternatief voor leegstand en leegstandbeheer.

CareX ruimte is betaalbaar voor wie weinig inkomsten heeft

Elk pand kan terechtkomen in een overgangssituatie tussen de vorige en de volgende vaste invulling. Zo ontstaat tijdelijk beschikbare ruimte, waar de pandeigenaar tijdelijk niets aan verdient. Die ruimte acht CareX bij uitstek geschikt om op professionele basis te koppelen aan de vraag in de samenleving naar (zeer) betaalbaar onderdak. Die vraag is altijd enorm, en is in veel gevallen urgent bovendien.

CareX voorkomt leegstand en onnodige sloop

CareX grijpt elke kans om zeer betaalbare volkshuisvesting te realiseren in ruimte die tijdelijk beschikbaar komt. Ze doet dat in situaties die zonder CareX zouden leiden tot leegstand en leegstandbeheer, of tot sloop en braaklegging.

CareX haalt veel urgente huisvestingsnood uit de markt

CareX koppelt elke vierkante meter aan maatschappelijk zinvol gebruik, met urgentie als voorwaarde.

CareX is zorgzaam, inclusief en verbindend

CareX is vakspecialist in tijdelijke huisvesting én in gebouwenbeheer. Van flatgebouw tot boerderij, van zorg of onderwijscomplex tot renovatiebuurt, van krot tot kasteel – CareX beheert het zorgvuldig én vindt passende tijdelijke gebruikers ervoor, die zich juist op die plek thuis voelen. Zijzelf, het pand, de straat, de buurt: ze fleuren hier van op. Bij het invullen van ruimte creëert CareX mooie mixen van jong en oud, wonen en werken, ambacht en kunstcreatie.

CareX bevordert de integratie, het kunstklimaat en de (sub)cultuur

CareX vindt dat tijdelijke ruimte niet leeg hoort te staan maar benut behoort te worden, voor het huisvesten van mensen, bedrijven en organisaties die dat urgent nodig hebben. Elke tijdelijke situatie is bruikbaar, of bruikbaar te maken. Een veilig, stimulerend leefklimaat ontstaat zo in buurt en stad, dorp en platteland, met plek voor starters, gezinnen, immigranten, vluchtelingen, kunst en cultuur.

CareX gaat bewust innovatief te werk met hedendaags tijdelijk ruimtegebruik

Van meet af aan ontwikkelt en beheert CareX creatieve broedplaatsen die in goede verbinding staan met de omringende buurt. Waar de kans zich voordoet neemt CareX graag voortouw in experimentele projecten, zoals de combinatie van statushouders met studenten, en het omvormen van braakliggend terrein in tijdelijke natuur met ‘tiny houses’ voor tijdelijke bewoning.

CareX Fryslân

Meer informatie over onze locatie in Fryslân?

Lees meer

CareX Groningen

Meer informatie over onze locatie in Groningen?

Lees meer

CareX Overijssel

Meer informatie over onze locatie in Overijssel?

Lees meer

CareX, sinds 1991

CareX kwam voort uit de Groninger woongroep ‘Bonobo’, en begon in 1991 als Stichting Bonobo. Die was genoemd naar Pan paniscus, de intelligente en über-sociale mensaap die door het Congolese woud trekt, en zich elke avond een nieuw nest bouwt in een andere boom. Eten, slapen en vrijen zijn de voornaamste bonobo-bezigheden. Eventuele geschillen worden in der minne geschikt – en dan zeggen we het heel keurig.

Op het voorblad van CareX contracten hoort de ‘Bonobo-verklaring’ te staan waarin deze ontstaansgeschiedenis gememoreerd wordt; gevolgd door de tekst:

‘CareX-bruikleners trekken van het ene naar het andere tijdelijk beschikbare pand, ook vaak groepsgewijs. CareX voorkomt leegstand door haar residenten ‘als bonobo’ onder dak te houden op wisselende locaties, zo lang als dat over en weer bevalt.’